Cartref > Mwynhau, Deall ac Amddiffyn yr amgychedd hanesyddol yn Ne-Orllewin Cymru > CAH >Os hoffech ymholi'r Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol, galwch wneud hynny ar-lein drwy ddefnyddio'r ffurflen isod.

Llenwch bocsiau y ffurflen gan gynnwys gymaint o wybodaeth ac sy'n bosib i helpu ni i ddelio gyda'ch ymholiad a cliciwch ar Danfon.

Mae ymchwiliadau cyhoeddus ac academaidd am ddim.

Noder: Mae Safonau a Chanllawiau Sefydliad yr Archaeolegwyr (CIfA) yn gofyn am gytundeb ar y Fanyleb ar gyfer y gwaith archaeolegol (a fydd yn cynnwys y fan a gaiff ei archwilio) gyda'r Archaeolegydd Cynllunio Lleol cyn dechrau ar y gwaith.

Nodwch fod yna dal o £60 (a VAT) yr awr ar gyfer ymholiadau masnachol.

Enw:

Organisation (os yw'n addas):

Cyfeiriad:

Côd post:

Cyfeiriad Ebost:

Ffôn:

Natur eich ymholiad

Os dewiswyd Masnachol:

Os dewiswyd Cynllunio :

Rhifs Cais

Awdurdod Cynllunio Lleol

Enw'r Ymgynghorydd Archeolegol â gysylltwyd (os yw'n hysbys)

 

Manylion yr Ymholiad:
(Esboniwch beth yr ydych eisiau gwybod gan rhoi gymaint o wybodaeth ac sy'n bosib gan gynnwys cyfeirnod grid map ac eglurwch os yw'n addas pa adeg hanesyddol sydd o ddiddordeb i chi)

Enw neu cyfeiriad y safle:

NGR and Radiws Chwilio:

Rhif Archeb Pryniant:

Beth yw.. ?

 

Drwy ddanfon y ffurflen ymholiad rydych yn cytuno eich bod wedi darllen y
'Canllawiau ar gyfer Hawl i Weld a Chodi Tal'

 

Mae unrhyw ddata personol a gasglwyd gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed yn cydymffurfio â Rheoliad Cyffredinol Diogelu Data (GDPR) 2018.


 

 

[click for navigation menu if not present]

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]