Cartref >Fel curaduriaid archaeolegol rhanbarthol, mae Adran Rheoli Treftadaeth Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed, wedi'i chefnogi gan gymorth grant gan Cadw, RCAHMW, Awdurdodau Lleol ac eraill, yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth wrth ddeall, gwerthfawrogi a rheoli amgylchedd hanesyddol de-orllewin Cymru.

Dysgwch ragor am waith Adran Rheoli Treftadaeth Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed a'r gwasanaethau rydym yn eu cynnig ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro isod.

Dros 70,000 o gofnodion ar gyfer archaeoleg de-orllewin Cymru

Sut i archwilio eich treftadaeth leol

Gwybodaeth ar gyfer athrawon

Cofnodwch eich darganfyddiadau

Darparu gwybodaeth a chyngor er mwyn amddiffyn a gwarchod archaeoleg y rhanbarth

Gwybodaeth a chyngor ar reoli treftadaeth i sicrhau gwarchod amgylchedd hanesyddol cefn gwlad

 

 

 

[click for navigation menu if not present]

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]