Cartref > Mwynhau, Deall ac Amddiffyn yr amgychedd hanesyddol yn Ne-Orllewin Cymru >Yma, dewch chi o hyd i nifer o adnoddau i athrawon ac addysgwyr eu lawrlwytho a'u defnyddio. Maent yn cynnwys amrywiaeth o adnoddau er mwyn helpu athrawon i gynllunio gwersi ar gyfer Cyfnodau Allweddol gwahanol y gellir eu cysylltu ag amrywiaeth o bynciau ar draws y cwricwlwm. Cafodd ein hadnoddau eu datblygu drwy weithio gydag ysgolion ac athrawon lleol er mwyn sicrhau eu bod yn bodloni safon uchel. Mae gennym amrywiaeth o daflenni gwaith, amserliniau a gweithgareddau sydd ar gael i'w lawrlwytho, ac mae'r rhain yn cynnwys:

 

 

Mae'r ymddiriedolaeth bob amser yn hapus i drafod sut y gellir defnyddio archaeoleg, sef astudio gweddillion sylweddol o'r gorffennol, mewn gweithgareddau addysgol; mae croeso i chi gysylltu â ni.

 

 

 

 

 

[click for navigation menu if not present]

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]