Cartref > Mwynhau, Deall ac Amddiffyn yr amgychedd hanesyddol yn Ne-Orllewin Cymru >Gwybodaeth a chyngor ar reoli treftadaeth er mwyn sicrhau deall, amddiffyn a gwarchod yr amgylchedd hanesyddol fel rhan annatod o gefn gwlad Cymru.

Cynllun Rheoli Tir

 

Mae adran Rheoli Treftadaeth Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed yn gweithio gyda Cadw a Cyfoeth Naturiol Cymru i ddarparu gwybodaeth a chyngor ar reoli ynglyn ag amgylchedd hanesyddol cofrestredig y rhanbarth

 

 

 

 

 

 

[click for navigation menu if not present]

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]