Cartref > Mwynhau, Deall ac Amddiffyn yr amgychedd hanesyddol yn Ne-Orllewin Cymru >Ydych chi eisiau archwilio archaeoleg ac amgylchedd hanesyddol eich ardal leol? Os felly, gall Adran Rheoli Treftadaeth Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymorth ar sut i fynd ati i drefnu, ariannu a chynnal ymchwiliad cymunedol o'ch treftadaeth leol.

Yn ystod y 40 mlynedd diwethaf, mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed wedi gweithio gydag amrywiaeth o gymunedau, grwpiau ac unigolion, o gynghorau lleol i gymdeithasau hanes. Rydym wedi eu helpu i ddarganfod a chydnabod potensial economaidd a chymdeithasol eu treftadaeth leol. Mae ein hymglymiad wedi cynnwys darparu cymorth a chyngor ar nifer o brosiectau cymunedol sydd wedi helpu i ddeall, cyflwyno a rheoli gweddillion hanesyddol lleol. Mewn gwirionedd, bu hyn yn broses ddwy ffordd a chyfrannodd grwpiau lleol wybodaeth bwysig newydd sydd wedi ychwanegu at ein dealltwriaeth o dreftadaeth y rhanbarth.

Yn ogystal â darparu gwybodaeth a chyngor am ddim, gall Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed weithio gyda chymunedau i gynhyrchu:

Mapiau o safleoedd treftadaeth a thirweddau hanesyddol
Sgyrsiau a chyflwyniadau ar dreftadaeth leol
Teithiau cerdded a llwybrau ar dreftadaeth gymunedol
Pecynnau Addysg
Taflenni hanes a threftadaeth leol
Paneli gwybodaeth am dreftadaeth
Cyhoeddiadau poblogaidd ar hanes
Darparu gwybodaeth am dreftadaeth ar gyfer gwefannau cymunedol
Arweinlyfrau ar hanes cymunedol
Deunyddiau ar gyfer arddangosfeydd

 

Prosiectau Archaeoleg Gymunedol Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed :-

Chwilota'r Tywi Ymchwiliad cymunedol i hanes a datblygiad Dyffryn Tywi

CALCH dathlu diwydiant calch y Mynydd Du

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Alice Pyper a.pyper@dyfedarchaeology.org.uk Ffôn 01558 825993

 

 

 

 

 

 

[click for navigation menu if not present]

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]