Cartref > Mwynhau, Deall ac Amddiffyn yr amgychedd hanesyddol yn Ne-Orllewin Cymru >Archwilio yw'r system ar-lein i gyrchu Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol ( CAH ) Cymru. Datblygwyd y system trwy bartneriaeth rhwng pedair Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cymru i ddarparu mynediad cyhoeddus ehangach i'r adnodd gwerthfawr hwn. Rydym o'r farn mai lledaenu gwybodaeth, gan arwain at ddealltwriaeth ehangach o'n treftadaeth ddiwylliannol a'r amgylchedd hanesyddol, yw'r offeryn cadwraeth mwyaf effeithiol. O gyfieithu Archwilio i'r Saesneg, mae'n golygu explore, examine neu audit ac felly mae'n crynhoi'r defnydd o'r CAH mewn perthynas â'r amgylchedd hanesyddol.

www.archwilio.org.uk

 

Mae'r App Archwilio ar gyfer Android i'w gael i lawrlwytho o'r Google Play Store

 

Lluniwyd Archwilio er mwyn i'r data gael eu defnyddio at ddibenion gwybodaeth ac ymchwil yn unig, ac ni cheir eu defnyddio at ddibenion rheoli datblygiad neu fel rhan o brosiect masnachol. Dylid cyfeirio ymholiadau o'r fath yn uniongyrchol at staff yn yr ymddiriedolaeth berthnasol trwy dudalen Ymholiadau'r Ymddiriedolaeth honno.

Cliciwch yma am y Ffurflen Ymholi Ar-lein

 

 

 

 

 

 

 

[click for navigation menu if not present]

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]